وزارت آموزش و پرورش

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  آموزش وپرورش  سراسرکشور که توسط اين شرکت  تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي

Video Projector mitsubishi

509

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي

Smart Board

4

اداره آموزش و پرروش آمل

Screen Display

1

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

Video Projector mitsubishi

500

اداره آموزش و پرروش آمل

Video Projector mitsubishi

1

اداره آموزش و پرروش شهرستان سقز

Smart Board

1

اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

Laptop

1

اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

Smart Board

3

اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب

Smart Board

1

اداره آموزش و پرورش زنجان

Smart Board

1

اداره آموزش و پرورش زنجان – كانون پرورش فكري

Video Projector mitsubishi

1

اداره آموزش و پرورش سنگر

Screen Display

1

اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز

Smart Board

5

اداره آموزش و پرورش علی آباد کتول

Video Projector jam

18

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان

Video Projector jam

3

اداره آموزش وپرورش گرمی

Video Projector mitsubishi

2

اداره آموزش و پرورش رباط کریم

Smart Board

1

اداره آموزش و پرورش رباط کریم

Video Projector mitsubishi

1

اداره آموزش و پرورش گواور

Smart Board

2

اداره آموزش و پرورش گواور

Video Projector mitsubishi

2

اداره آموزش و پرورش ناحيه 1 قزوين (گروههاي آموزشي)

Screen Display

3

اداره آموزش و پرورش استان یزد

Smart Board

50

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر

Smart Board

47

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

Visualizer Vega

3

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان

Smart Board

3

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان

Video Projector Optoma

3

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان قزوین

Video Projector mitsubishi

141

پژوهش سراي دانش آموزی تركمانچاي

Video Projector mitsubishi

1

پژوهش سرای دانش آموزی مغان

Video Projector mitsubishi

2

دانشكده تربيت دبير فني دختران شريعتي تهران

Pro Speed

2

دانشكده تربيت دبير فني دختران شريعتي تهران

Screen Display

11

دانشكده تربيت دبير فني دختران شريعتي تهران

Smart Board

8

دانشكده تربيت دبير فني دختران شريعتي تهران

Video Projector mitsubishi

19

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي

Video Projector mitsubishi

1

سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

Visualizer Vega

1

سازمان آموزش و پرورش استان قزوين

Smart Board

7

سازمان آموزش و پرورش استان قزوين

Visualizer

5

سازمان آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector mitsubishi

1

سازمان آموزش و پرورش استان گيلان

Smart Board

2

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

Smart Board

1

سازمان آموزش و پرورش منطقه 2 اهواز

Screen Display

1

سازمان آموزش و پرورش منطقه 2 اهواز

Video Projector Liesegang

1

سازمان مدارس خارج از كشور

Smart Board

1

سازمان نهضت سواد آموزي کشور

Screen Display

1

شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان آموزش و پرورش مازندران

Smart Board

1

شركت صنايع آموزشي

Medical Model

10

شركت صنايع آموزشي

Opaque Liesegang

1

شركت صنايع آموزشي

Smart Board

63

شركت صنايع آموزشي

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان سيستان و بلوچستان

Screen Display

1

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان سيستان و بلوچستان

Video Projector mitsubishi

1

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان استان هرمزگان

Video Projector jam

3

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان استان هرمزگان

Video Projector mitsubishi

6

كانون فرهنگي آموزش تهران

Smart Board

2

كانون فرهنگي آموزش تهران

Video Projector mitsubishi

1

مديريت آموزش و پرورش سیرجان

Smart Board

1

مديريت آموزش و پرورش سیرجان

Video Projector mitsubishi

1

مديريت آموزش و پرورش منطقه 15 تهران

Screen Display

1

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 سنندج

Smart Board

5

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 1 سنندج

Video Projector mitsubishi

5

مديريت دولتي قم – مركز آموزش

Mimio

1

مركز آموزش 08 خاش

Screen Display

1

مركز آموزش تربيت معلم و آموزش نيروي انساني سلمان فارسي تهران

Visualizer

1

مركز آموزش و پرورش شهرستان سقز

Video Projector mitsubishi

4

مركز تربيت معلم آيت ا… وحيد بهبهاني

Video Projector mitsubishi

1

مركز تربيت معلم آيت ا… وحيد بهبهاني

Visualizer

1

مركز تربيت معلم امام خميني سلماس

Smart Board

1

مركز تربيت معلم امام سجاد (ع) بيرجند

Smart Board

1

مركز تربيت معلم امام سجاد (ع) بيرجند

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

مركز تربيت معلم بنت الهدي آمل

Video Projector mitsubishi

4

مركز تربيت معلم بنت الهدي صدر فردوس

Video Projector jam

2

مركز تربيت معلم حسيني طباطبايي زاهدان

Screen Display

4

مركز تربيت معلم حضرت زينب كبري (س) اصفهان

Screen Display

2

مركز تربيت معلم حضرت زينب كبري (س) اصفهان

Video Projector mitsubishi

2

مركز تربيت معلم حضرت فاطمه (س) قائمشهر

Screen Display

7

مركز تربيت معلم حضرت فاطمه (س) قائمشهر

Smart Board

2

مركز تربيت معلم حضرت فاطمه (س) قائمشهر

Video Projector mitsubishi

6

مركز تربيت معلم حضرت فاطمه (س) قائمشهر

visualizer

1

مركز تربيت معلم حضرت معصومه (ع) تهران

Video Projector mitsubishi&Screen Display

2

مركز تربيت معلم دكتر شريعتي تهران

Smart Board

2

مركز تربيت معلم رسالت زاهدان

Screen Display

1

مركز تربيت معلم رسالت زاهدان

Video Projector mitsubishi

1

مركز تربيت معلم زینب کبری(س)

Video Projector mitsubishi

2

مركز تربيت معلم زینبیه پیشوا ورامین

Smart Board

1

مركز تربيت معلم زینبیه پیشوا ورامین

Video Projector mitsubishi

1

مركز تربيت معلم سلمان فارسي شيراز

Video Projector mitsubishi

3

مركز تربيت معلم شهيد باهنر بيرجند

Smart Board

1

مركز تربيت معلم شهيد باهنر بيرجند

Video Projector Optoma & Screen Display

3

مركز تربيت معلم شهيد باهنر تبريز

Smart Board

1

مركز تربيت معلم شهيد باهنر تبريز

Visualizer

1

مركز تربيت معلم شهيد باهنر شهرکرد

Screen Display

3

مركز تربيت معلم شهيد باهنر شيراز

Smart Board

1

مركز تربيت معلم شهيد باهنر شيراز

Video Projector mitsubishi

1

مركز تربيت معلم شهيد بنت الهدي صدر سنندج

Screen Display

1

مركز تربيت معلم شهيد بنت الهدي صدر سنندج

Visualizer

1

مركز تربيت معلم شهيد بهشتی زنجان

Smart Board

1

مركز تربيت معلم شهيد رجايي اصفهان

Smart Board

1

مركز تربيت معلم شهيد مدني قم

Screen Display

2

مركز تربيت معلم شهيد مدني قم

Video Projector mitsubishi

1

مركز تربيت معلم شهيد مطهري زاهدان

Screen Display

3

مركز تربيت معلم شهيد مطهري زاهدان

Smart Board

2

مركز تربيت معلم شهيد مطهري زاهدان

Video Projector mitsubishi

4

مركز تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر

Screen Display

3

مركز تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر

Video Projector mitsubishi

2

مركز تربيت معلم شهيد مطهري نوشهر

Visualizer

2

مركز تربيت معلم عليبنمهزيار اهواز

Screen Display

1

مركز تربيت معلم عليبنمهزيار اهواز

Smart Board

2

مركز تربيت معلم عليبنمهزيار اهواز

Video Projector mitsubishi

7

مركز تربيت معلم عليبنمهزيار اهواز

visualizer

2

مركز تربيت معلم معين علامه طباطبايي

Smart Board

1

مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان فرهنگیان رباط کریم

Smart Board

4

مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان فرهنگیان رباط کریم

Video Projector mitsubishi

4

مرکز تربیت مربی کرج

Video Projector mitsubishi & Screen Display

9

وزارت آموزش و پرورش – معاونت آموزشي

Video Projector Liesegang

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان – واحد آموزش نیروی انسانی

Smart Board

1

مدیریت آموزش و پرورش سیرجان – واحد آموزش نیروی انسانی

Video Projector mitsubishi

1

مدیریت آموزش و پرورش  دلفان

Video Projector Optoma

1

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp