تاییدیه وزارت نیرو

عطف به سوابق 22 سال گذشته این شرکت با وزارت نیرو حسب دستور معاونت محترم برق و انرژی جناب آقای مهندس حائری استفاده از محصولات و توانمندی های این شرکت از سوی جناب آقای مهندس ارجمند به مدیران محترم توانیر ابلاغ گردیدشرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp