:گارانتی

در زمان صدور فاکتور مجموعه ای از فرم ها و اسناد برای مشتری صادر می گردد که از آن جمله کارت گارانتی کالا می باشد(CRM)با توجه به وجود سامانه ارتباط با مشتریان

هر کارت گارانتی مختص یک کالا با درج شماره سریال مندرج بر روی کالا است که اعتبار آن بسته به نوع محصول متفاوت است

:خدمات پس از فروش

می گردد CRM نیز تعریف شده است که ضمن تسریع در امر ارائه سرویس منجر به ثبت دقیق آنها در سامانه( CRM ) ارائه سرویس ها و خدمات مختلف بر روی سامانه ارتباط با مشتریان

:خدمات و سرویس ها که هرکدام بصورت مجزا دارای فرم می باشد و یک نسخه آن به مشتری تحویل می گردد عبارتند از

شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp