نهاد رياست جمهوری

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  نهاد رياست جمهوری سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيزشده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

پژوهشكده آمار

Smart Board

1

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني

Smart Board

3

سازمان خصوصي سازي – واحد انفورماتيك

Smart Board

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي

Screen Display

2

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

Screen Display

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

Video Projector Optoma

3

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان

Video Projector Liesegang & Screen Display

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه

Video Projector Optoma & Screen Display

2

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بوير احمد

Video Projector Optoma

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

Visualizer

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمانشاه

Video Projector Optoma & Screen Display

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

Overhead Projector Liesegang

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

Smart Board

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

Video Projector Liesegang & Screen Display

3

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

Visualizer

1

سازمان ملي جوانان

Smart Board

1

صندوق مهر امام رضا(ع)

Copy Board

1

صندوق مهر امام رضا(ع)

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي

Smart Board

1

مركز امور مشاركت زنان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

نهاد رياست جمهوري

Copy Board

1

نهاد رياست جمهوري

Screen Display

4

نهاد رياست جمهوري

Smart Board

2

نهاد رياست جمهوري

Video Projector Mitsubishi

8

نهاد ریاست جمهوری

نمایشگر صنعتی بدون لبه ORION

9

نهاد ریاست جمهوری

نمایشگر صنعتی بدون لبه HYUNDAI

4

نيروگاه اتمي بوشهر

Video Projector Liesegang

1

هيئت نجات غريق و غواصي استان مركزي

Manikin & Molage

1

اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان جنوبي

Video Projector  & Screen Display

1

اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي

Server HP Compaq

1

اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل حفاظت محيط زيست استان لرستان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

Video Projector mitsubishi

1

مرکز پیام و اطلاع رسانی ستاد اجلاس سران جنبش عدم تعهد

Orion Plasma 4260

4

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp