وزارت اقتصاد و امور دارایی

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه   اموراقتصاد ودارائی   سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي

Screen Display

2

اداره كل امور مالياتي استان كهگيلويه و بوير احمد

Video Projector jam

1

اداره کل گمرکات استان ایلام

Screen Display

1

اداره کل گمرکات استان ایلام

Video Projector mitsubishi

1

اداره گمرك جلفا

Screen Display

1

اداره گمرك جلفا

Video Projector mitsubishi

1

سازمان اقتصادي كوثر

Video Projector mitsubishi

1

سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس

Screen Display

1

سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس

Video Projector mitsubishi

1

سازمان امور اقتصاد و دارايي استان كهگيلويه و بوير احمد

Screen Display

2

سازمان امور اقتصاد و دارايي استان كهگيلويه و بوير احمد

Video Projector Optoma

2

سازمان امور مالیاتی تهران

Smart Board

1

گمرك شهيد رجايي – بندرعباس

Smart Board

1

گمرك شهيد رجايي – بندرعباس

Video Projector Liesegang

1

گمرك شهيد رجايي – بندرعباس

Visualizer

1

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp