ارتباطات وفناوری اطلاعات

مرکز تحقیقات مخابرات استان تهران

Video Projector

1

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه ارتباطات وفناوری اطلاعات سراسرکشورکه توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره كل پست استان اردبيل

Smart Board

1

اداره كل پست استان اردبيل

Video Projector EIKI

1

اداره كل پست استان چهارمحال و بختیاری

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

1

اداره كل پست استان خراسان شمالی

Smart Board

1

اداره كل پست استان خراسان شمالی

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل مخابرات شهرستانهاي استان تهران

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

2

اداره كل مخابرات و ارتباطات راديويي هلال احمر

Smart Board

1

اداره كل منطقه 2 تلفن شهري

Video Projector mitsubishi

2

پست بانك ايران

Screen Display

2

پست بانك ايران

Smart Board

1

پست بانك ايران

Video Projector mitsubishi

3

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران – مركز سيستان و بلوچستان

Video Projector Liesegang

1

سرپرستی پست بانک استان چهارمحال و بختیاری

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

1

سرپرستی پست بانک استان سمنان

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

1

شرکت ارتباطات سیار ایران

Visualizer Vega

2

شركت پست ايران

Smart Board

1

شركت صنايع ارتباطي پايا

Video Projector mitsubishi

1

شركت مخابرات استان آذربايجان غربي

Smart Board

1

شركت مخابرات استان تهران

Server HP Compaq

3

شركت مخابرات استان تهران

Video Projector Optoma & Screen Display

1

شركت مخابرات استان تهران – دفتر مديرعامل

Smart Board

1

شركت مخابرات استان تهران – مركز آموزش

Smart Board

1

شركت مخابرات استان تهران – مركز آموزش

Visualizer Vega

1

شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري

Video Projector mitsubishi

1

شركت مخابرات استان خراسان – دفتر مديرعامل

Smart Board

1

شركت مخابرات استان خراسان – مركز آموزش

Smart Board

1

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

Video Projector ASK

2

شركت مخابرات استان خراسان رضوي

Video Projector mitsubishi

2

شركت مخابرات استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

7

شركت مخابرات استان فارس

Video Projector Liesegang

1

شركت مخابرات استان قزوين

Video Projector mitsubishi

1

شركت مخابرات استان گيلان

Smart Board

1

شركت مخابرات استان لرستان

Screen Display

1

شركت مخابرات استان لرستان

Smart Board

2

شركت مخابرات استان لرستان

Video Projector mitsubishi

2

شركت مخابرات استان مازندران

Laptop

2

شركت مخابرات استان مازندران

Video Projector mitsubishi

2

شركت مخابرات استان مازندران

Screen Display

1

شركت مخابرات استان مركزي

Screen Display

1

شركت مخابرات استان هرمزگان

Video Projector mitsubishi

2

شركت مخابرات استان يزد

Video Projector Liesegang

1

شركت مخابرات ايران

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

1

شركت مخابرات ايران – مركز آموزش

Smart Board

3

شركت مخابرات قدر

Smart Board

1

شركت مخابرات كرمان – مركز آموزش

Note Pen

2

شرکت مخابرات – همراه اول

Smart Board

1

مركز آموزش 08 خاش

Video Projector mitsubishi

1

مركز تحقيقات مخابرات ايران

Smart Board

5

مركز تحقيقات مخابرات ايران

Video Projector Liesegang

2

مركز تحقيقات مخابرات ايران

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

1

وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات

Smart Board

1

مرکز تحقیقات مخابرات استان تهران

Smart Board

1

مرکز تحقیقات مخابرات استان تهران

Visualizer

1

مرکز تحقیقات مخابرات استان تهران

Air liner

1

مرکز تحقیقات مخابرات استان تهران

Video Projector

1

مرکز تحقیقات مخابرات استان ایران

Projector

6

شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp