گارانتی معتبر پشتوانه یک قراداد و خرید موفق می تواند باشد. توانایی شرکت ها در ارائه گارنتی معتبر و تعهد به انجام آن از ملاک های مهم برای انتخاب تامین کننده کالا است. شرکت نقش آور دنا در این راستا با صدور کارت گارانتی از طریق سامانه ارتباط با مشتریان (CRM) خود به ازای هر کالا با شماره سریال منحصر به فرد و تاریخ شروع و انقضا گارنتی اقدام نموده است.
ارائه خدمات فروش و سرویس های به موقع و فنی برای هر مشتری بسیار حایز اهمیت می باشد. شرکت مهندسی نقش آور دنا با حساسیت بسیار بالا سعی در ارائه این خدمات در طی سالهای متمادی نمودی است.
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp