درباره کمپانی اسمارت تکنولوژِی کانادا


SMART BOARD قابلیتهای وایت برد هوشمند

با ستفاده از تماس قلم موجود در صفحه Mouse و KeyBoard قابلیت انجام -

Web امکان نوشتن و پاک کردن متن برروی کلیه صفحات ویندوز و نرم افزارهای مختلف و صفحات -

انگلیسی برای تبدیل دست نوشته های لاتین به فونتهای رایج ویندوز OCR دارای -

فارسی و عربی برای تبدیل دست نوشته های فارسی و عربی به فونتهای رایج ویندوز OCR دارای -

(Linux, winxp, win9x, win, vista, win3) سازگار با انواع سیستم عامل ها -