وزارت بهداشت و درمان

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی  سراسرکشورکه توسط اين شرکت  تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره بهزيستي شهرستان داراب

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل بهزيستي استان سمنان

Laptop

1

اداره پزشکی قانونی استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

1

انيستيتو پاستور ايران – دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي كشور

Video Projector

1

بیمارستان 17 شهریور آمل

Manikin & Molage

2

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان

Manikin & Molage

1

بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه

Visualizer Vega

1

بيمارستان علوی اردبيل

Video Projector mitsubishi

1

بیمارستان معیری

Video Projector mitsubishi

2

بیمارستان شهید مدنی آذرشهر

Manikin & Molage

1

پايگاه منطقه اي انتقال خون استان ايلام

Smart Board

1

دانشكده بهداشت تهران

Video Projector mitsubishi

1

دانشكده بهداشت سنندج

Video Projector mitsubishi

1

دانشكده بهداشت كرمان

Manikin & Molage

1

دانشكده بهداشت ودرمان كرمانشاه

Video Projector mitsubishi

4

دانشگاه علوم پزشکی قم

Video Projector jam

1

سازمان انتقال خون استان تهران

Smart Board

1

سازمان انتقال خون استان سمنان

Video Projector mitsubishi

3

سازمان انتقال خون استان كردستان

Screen Display

1

سازمان انتقال خون استان كردستان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان انتقال خون استان مركزي

Smart Board

1

سازمان انتقال خون استان همدان

Video Projector Optoma & Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان آمل

Video Projector mitsubishi

2

شبكه بهداشت و درمان آمل

Visualizer Vega

1

شبكه بهداشت و درمان دهلران

Video Projector Mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر

Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان اشنويه

Video Projector

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان اقليد

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

شبكه بهداشت و درمان شهرستان الشتر

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان ايوان غرب

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوكان

Video Projector

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان تربتجام

Video Projector mitsubishi

2

شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان

Video Projector Optoma

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان چناران

Clinic Training Model

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف

Anatomical Model

2

شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتي

Overhead Projector Liesegang

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان رامسر

Visualizer Vega

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان سرايان

Video Projector Optoma & Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان سرخس

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان شيروان و چرداول

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس

Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس

Visualizer

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان قروه

Video Projector Liesegang

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان كوهدشت

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان شهرستان مباركه

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان كبودر آهنگ

Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان كبودر آهنگ

Video Projector mitsubishi

1

شبكه بهداشت و درمان مريوان

Screen Display

1

شبكه بهداشت و درمان مريوان

Video Projector mitsubishi

1

شركت داروسازي رازك

Overhead Projector Liesegang

1

مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش و درماني فرشچيان

Video Projector

1

مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

Overhead Projector Liesegang

1

مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

Video Projector Liesegang

1

مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

Visualizer

1

مركز بهداشت استان آذربايجان غربي

Laptop

1

مركز بهداشت استان ايلام

Smart Board

1

مركز بهداشت استان ايلام

Video Projector Optoma & Screen Display

1

مركز بهداشت استان بوشهر

Smart Board

1

مركز بهداشت استان بوشهر

Video Projector mitsubishi

1

مركز بهداشت استان خراسان رضوي

Video Projector mitsubishi

1

مركز بهداشت استان كردستان

Video Projector Liesegang

1

مركز بهداشت استان كردستان

Video Projector mitsubishi

1

مركز بهداشت شهرستان خواف

Clinic Training Model

1

مركز بهداشت شهرستان خوي

Visualizer

1

مركز بهداشت شهرستان نيشابور

Anatomical Model

1

مركز بهداشت و درمان شهرستان اسلامآباد غرب

Video Projector mitsubishi

1

مركز بهداشت و درمان شهرستان بردسير

Visualizer Vega

1

مركز تحقيقات بيهوشي

Video Projector mitsubishi

1

مركز تحقيقات ناباروري منتصريه

Video Projector mitsubishi

1

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

Smart Board

7

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح تكفا

Laptop

1

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح تكفا

Smart Board

1

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح تكفا

Video Projector

4

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp