وزارت نفت

فهرست برخی از سازمانهای زيرمجموعه نفت سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

وزارت نفت – دفتر وزير

Smart Board

3

وزارت نفت – دفتر وزير

Video Projector Mitsubishi

2

وزارت نفت – دفتر معاونت برنامهريزي

Smart Board

1

وزارت نفت – دفترمديرعامل  شركت ملي نفت ايران

Smart Board

1

وزارت نفت – دفترمديرعامل  شركت ملي نفت ايران

Video Projector Mitsubishi

1

منطقه 4 عمليات انتقال گاز

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

مركز آموزش مديريت نفت محمود آباد

Smart Board

3

مركز آموزش مديريت نفت محمود آباد

Video Projector mitsubishi & Screen Display

14

مديريت توليد نيروگاه هاي گازي استان خراسان رضوی

Video Projector Liesegang

1

مديريت اكتشاف نفت

Smart Board

2

مديريت اكتشاف نفت

Video Projector mitsubishi & Screen Display

12

مجتمع گاز پارس جنوبی

Smart Board

1

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

Video Projector mitsubishi

1

شركت نفت و گاز پارس

Video Projector

1

شركت نفت فلات قاره ايران

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

شركت نفت خزر

Smart Board

1

شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت

Screen Display

2

شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت

Smart Board

2

شركت مهندسي و توسعه نفت

Smart Board

2

شركت مهندسي و توسعه نفت

Video Projector mitsubishi

2

شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

2

شركت ملی گاز استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector Liesegang

1

شركت ملي نفتكش ايران – دفتر هيئت مديره

Smart Rear Projection

1

شركت ملي نفتكش ايران – دفتر محمودآباد

Smart Synchroneyes

1

شركت ملي نفتكش ايران – آموزش

Smart Board

2

شركت ملي نفتكش ايران – آموزش

Video Projector Mitsubishi

2

شركت ملي نفتكش ايران –  دفتر محمودآباد

Smart Board

1

شركت ملي نفتكش ايران –  دفتر محمودآباد

Video Projector Mitsubishi

1

شركت ملي نفتكش ايران

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

4

شركت ملي نفت ايران – واحد نظام مشاركت

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران – واحد نظام مشاركت

Video Projector mitsubishi

1

شركت ملي نفت ايران – مركز آموزش مديريت محمود آباد

Video Projector mitsubishi

15

شركت ملي نفت ايران – مجتمع رفاهي محمودآباد

Video Projector mitsubishi

1

شركت ملي نفت ايران – سالن كنفرانس مركزي چهارم

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر هيئت مديره

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر مدير امور مالي

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر مدير امور مالي

Video Projector mitsubishi

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر مدير امور اداري

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر مدير امور اداري

Video Projector mitsubishi

1

شركت ملي نفت ايران – دفتر امور حقوقي

Smart Board

1

شركت ملي نفت ايران

Video Projector mitsubishi

1

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

Smart Board

1

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

Smart Board

3

شركت ملي گاز ايران – منطقه 6 عمليات انتقال گاز

Smart Board

2

شركت ملي گاز ايران – منطقه 6 عمليات انتقال گاز

Video Projector mitsubishi

4

شركت ملي گاز ايران – امور خطوط لوله ، مركز و غرب

Mimio Xi

1

شركت ملي گاز ايران – امور خطوط لوله ، مركز و غرب

Overhead Projector

3

شركت ملي گاز ايران – امور خطوط لوله ، مركز و غرب

Screen Display

1

شركت ملي گاز ايران

Smart Board

1

شركت ملي صادرات گاز ايران

Smart Board

1

شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي – منطقه زنجان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه هرمزگان

Video Projector mitsubishi

3

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه مياندوآب

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه مياندوآب

Visualizer

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه تبريز

Laptop

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه تبريز

Smart Board

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اردبيل

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اردبيل

Visualizer

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه چالوس

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه چالوس

Visualizer

1

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي – منطقه زنجان

Visualizer

1

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

Overhead Projector

5

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

Smart Board

4

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

Video Projector Mitsubishi

3

شركت مديريت توليد نيروگاه هاي گازي استان خراسان – نيروگاه شريعتي

Video Projector Liesegang

1

شركت مديريت اكتشاف نفت

Note Pen

1

شركت مديريت اكتشاف نفت

Smart Board

5

شركت مديريت اكتشاف نفت

Video Projector mitsubishi

11

شركت ماشین های نوین استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

6

شركت گاز تهران بزرگ

Smart Board

2

شركت گاز تهران بزرگ

Video Projector Mitsubishi

3

شركت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

Video Projector Liesegang

1

شركت گاز استان کرمان

Smart Board

1

شركت گاز استان کرمان

Video Projector Mitsubishi

1

شركت گاز استان همدان

Screen Display

1

شركت گاز استان همدان

Smart Board

1

شركت گاز استان مركزي

Smart Board

1

شركت گاز استان مركزي

Video Projector Liesegang

1

شركت گاز استان مازندران

LED Board

2

شركت گاز استان لرستان

Smart Board

1

شركت گاز استان لرستان

Video Projector Liesegang

1

شركت گاز استان گلستان

Screen Display

1

شركت گاز استان گلستان

Smart Board

1

شركت گاز استان گلستان

Video Projector mitsubishi

1

شركت گاز استان گلستان

Visualizer

1

شركت گاز استان كردستان

Smart Board

1

شركت گاز استان كردستان

Video Projector Liesegang & Screen Display

2

شركت گاز استان قم

Screen Display

1

شركت گاز استان قم

Smart Board

1

شركت گاز استان قم

Video Projector mitsubishi

1

شركت گاز استان قم

Visualizer

1

شركت گاز استان فارس

Screen Display

1

شركت گاز استان فارس

Smart Board

1

شركت گاز استان فارس

Video Projector Liesegang

3

شركت گاز استان سمنان

Smart Board

1

شرکت گاز استان سمنان

کابل 5 متری USB اورجينال اسمارت برد

1

شركت گاز استان زنجان

Smart Board

1

شركت گاز استان زنجان

Video Projector mitsubishi

1

شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

Smart Board

1

شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

Video Projector Liesegang

1

شركت گاز استان اصفهان

Screen Display

4

شركت گاز استان اصفهان

Smart Board

1

شركت گاز استان اصفهان

Video Projector Liesegang

3

شركت گاز استان اصفهان

Visualizer

1

شركت گاز استان اردبيل

Smart Board

1

شركت گاز استان آذربايجان غربي

Smart Board

1

شركت گاز استان آذربايجان غربي

Video Projector mitsubishi

2

شركت عمليات اكتشاف نفت

Video Projector mitsubishi

1

شركت سهامي پتروشيمي مارون

Smart Board

1

شركت سهامي پتروشيمي مارون

Visualizer Vega

1

شركت سهامي پتروشيمي شيراز

Smart Board

1

شركت سهامي پتروشيمي شيراز

Video Projector Liesegang

1

شركت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان خوزستان

Note Pen

1

شركت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان خوزستان

Screen Display

2

شركت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان خوزستان

Video Projector Liesegang

3

شركت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان خوزستان

Smart Board

1

شركت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان خوزستان

لامپ ویدئو پروژکتور Liesegang

1

شرکت پتروشیمی فن آوران

Visualizer Vega

1

شرکت پتروشیمی ایلام

Smart Board

1

شركت خدمات اكتشافي و استخراجي كيهان (Keps)

Screen Display

2

شركت خدمات اكتشافي و استخراجي كيهان (Keps)

Smart Board

1

شركت خدمات اكتشافي و استخراجي كيهان (Keps)

Video Projector mitsubishi

1

شركت حفاري شمال

Video Projector mitsubishi

2

شركت حفاري شمال

Visualizer Liesegang

1

شركت توسعه صنايع نفت و انرژي

Note Pen

1

شركت توسعه صنايع نفت و انرژي

Smart Board

1

شركت توسعه پترو ايران

Smart Board

1

شركت پتروشيمي بندر امام

Opaque Liesegang

3

شركت پتروشيمي بندر امام

Overhed Projector Liesegang

6

شركت پتروشيمي بندر امام

Video Projector Liesegang & Screen Display

3

شركت پترو پارس

Smart Board

1

شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي

Smart Board

1

شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي

Video Projector Liesegang

1

شركت پالايش نفت لاوان

Screen Display

1

شركت پالايش نفت لاوان

Smart Board

1

شركت پالايش نفت لاوان

Video Projector Liesegang

2

شركت پالايش نفت لاوان

Visualizer

1

شركت پالايش نفت كرمانشاه

Smart Board

1

شركت پالايش نفت تهران

Smart Board

1

شركت پالايش نفت تهران

Video Projector Liesegang

1

شركت پالايش نفت تبريز

Smart Board

1

شركت پالايش گاز فجر جم

Video Projector mitsubishi

22

شركت پالايش گاز فجر جم

Video Projector Optoma

6

شركت پالايش گاز فجر جم

Smart Board

6

شركت پالايش گاز فجر جم

پایه نصب به سقف

20

شركت پالايش گاز فجر جم

کابل RGB

20

شركت پالايش گاز فجر جم

کابل برق

20

شركت پالايش گاز پارسيان

Smart Board

1

شركت پالايش گاز پارسيان

Video Projector mitsubishi

1

شركت پالايش گاز ايلام

Smart Board

1

شركت پالايش گاز ايلام

Video Projector mitsubishi

2

شركت بهرهبرداري نفت و گاز شرق

Video Projector mitsubishi

1

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

Smart Board

3

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

Overhead Projector Liesegang

1

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

Video Projector Liesegang

1

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

Visualizer

1

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

Printer

1

دانشگاه صنعت نفت

Smart Board

1

دانشكده نفت اهواز

Visualizer

5

دانشكده نفت آبادان

 Smart Board

2

  دانشكده نفت آبادان

 Video Projector mitsubishi & Screen Display

5

  پژوهشگاه مواد و انرژي

 Smart Board

1

  پژوهشگاه مواد و انرژي

 Video Projector mitsubishi

1

  پژوهشگاه صنعت نفت

 Video Projector Optoma & Screen Display

1

 شرکت پتروشیمی پارس

Smart Board

1

 شرکت پتروشیمی پارس

Screen Display

3

منطقه 7 عملیات انتقال گاز همدان

                                پلاسمای صنعتی ORION

 

 

2

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp